ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS !

Close
Open Popup
logo rpo glowne
Damix wziął udział w konkursie w ramach poddziałania 5.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi.

Damix od początku istnienia współpracuje z Zespołem Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. W trzech klasach przygotowuje uczniów do zawodu. W okresie 10 lat Damix wykształcił ponad 300 uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu zakończyło się dla nas sukcesem. W dniu 30 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie mające na celu realizację projektu pod nazwą "Zwiększenie o 50% mocy produkcyjnych Damix Sp. z o.o. w produkcji wózków sklepowych" Nr  RPKP.05.02.02-04-049/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie Konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienia zakończone
Zamówienia, na które zbieramy oferty
Zamówienia planowane
FaLang translation system by Faboba