menu produktypl menu wozki sklep menu wozki spec menu wozki transp menu parking menu bramki menu kontenery menu stoly menu obudowy menu wypospec menu wypreg menu regaly

Dofinansowanie

logo rpo glowne

W związku z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Damix Sp. z o.o. realizuje projekt (RPKP.05.02.02-04-049/14) pod nazwą „Zwiększenie o 50% mocy produkcyjnych Damix Spółka z o.o. w produkcji wózków sklepowych”. Kwota wydatków kwalifikowanych w ramach ww. projektu wynosi 6327127,26 PLN, z czego 2315914,59 PLN stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 408690,82 PLN stanowi dotacja z budżetu państwa a 2724605,42 PLN to wkład własny przedsiębiorstwa.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup:
- stanowisk komputerowych z oprogramowaniem 3D
- stanowiska zrobotyzowanego i stanowiska zgrzewalniczego
- wózków widłowych
- giętarki do drutu fi14
- prościarko-ucinarki
- stanowiska laserowego do cięcia blach