logo rpo glowne

 

W związku z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Damix Sp. z o.o. realizuje projekt (RPKP.05.02.02-04-049/14) pod nazwą „Zwiększenie o 50% mocy produkcyjnych Damix Spółka z o.o. w produkcji wózków sklepowych”. Kwota wydatków kwalifikowanych w ramach ww. projektu wynosi 6327127,26 PLN, z czego 2315914,59 PLN stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 408690,82 PLN stanowi dotacja z budżetu państwa a 2724605,42 PLN to wkład własny przedsiębiorstwa.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup:
- stanowisk komputerowych z oprogramowaniem 3D
- stanowiska zrobotyzowanego i stanowiska zgrzewalniczego
- wózków widłowych
- giętarki do drutu fi14
- prościarko-ucinarki
- stanowiska laserowego do cięcia blach

FaLang translation system by Faboba