Bramka mechaniczna Porta'M1

printbutton

bramka portam 3s

SPECYFIKACJA:

Bramka w zależności od zamontowanego rodzaju sprężyny występuje w opcji: prawa lub lewa - otwierana w prawą lub lewą stronę. Otwieranie bramki następuje poprzez popchnięcie ramienia bramki w  kierunku wejścia. Zamknięcie bramki następuje samoczynnie. Zamontowany system “antypanika” zabezpiecza przed otworzeniem bramki  w przeciwnym niż wejście kierunku. System ten pozwala na awaryjne otworzenie bramki pod odpowiednim naporem siły pomimo działającej blokady. Bramka mocowana do podłoża.

INDEKS:

NAZWA WYROBU POKRYCIE INDEKS
Bramka mechaniczna wejściowa Porta’m:
        Bramka mechaniczna wejściowa chrom 919-320-537
        Ramię bramki H-250 chrom 919-320-526

all rights reserved