Bramka mechaniczna Porta'M1

printbutton2

bramka portam 3s

Wyposażenie opcjonalne:
- odbojnik
 Bramka w zależności od zamontowanego
rodzaju sprężyny występuje w opcji: prawa
lub lewa - otwierana w prawą lub lewą
stronę. Otwieranie bramki następuje
poprzez popchnięcie ramienia bramki w
kierunku wejścia. Zamknięcie bramki
następuje samoczynnie.
Zamontowany system “antypanika”
zabezpiecza przed otworzeniem bramki w
przeciwnym niż wejście kierunku. System
ten pozwala na awaryjne otworzenie
bramki pod odpowiednim naporem siły
pomimo działającej blokady.
Bramka mocowana do podłoża.
2bramka portaM 2s
 
NAZWA WYROBU POKRYCIE INDEKS
Bramka mechaniczna wejściowa Porta’m:
        Bramka mechaniczna wejściowa chrom 919-320-537
        Ramię bramki H-250 chrom 919-320-526
Ramię bramki H-250 z odbojnikiem (opcja) chrom 919-320-539

all rights reserved