Bramka elektroniczna Porta'e Radar

printbutton2

 

2bramka portaeradar1s

Bramka elektroniczna Porta'e Radar sterowana
radarem bez oświetlenia.
Bramka występuje w opcji: prawa lub lewa -
otwierana w prawą lub lewą stronę. Otwieranie
bramki w kierunku wejścia następuje samoczynnie
podczas zbliżenia się do niej. Zamknięcie bramki
następuje samoczynnie.
Zamontowany system “antypanika” zabezpiecza
przed otworzeniem bramki w przeciwnym niż wejście
kierunku. System ten pozwala na awaryjne otworzenie
bramki pod odpowiednim naporem siły pomimo
działającej blokady.
Bramka mocowana do podłoża.
bramka portaeradar2s
   
NAZWA WYROBU POKRYCIE INDEKS
Bramka elektroniczna Porta’e Radar chrom 07A001
 

all rights reserved