Bramka elektroniczna Porta'e Radar

printbutton

bramka portaeradar1s

SPECYFIKACJA:

Bramka elektroniczna Porta'e Radar sterowana radarem bez oświetlenia.
Bramka  występuje w opcji: prawa lub lewa - otwierana w prawą lub lewą stronę. Otwieranie bramki  w  kierunku wejścia następuje samoczynnie podczas zbliżenia się do niej. Zamknięcie bramki następuje samoczynnie.
Zamontowany system “antypanika” zabezpiecza przed otworzeniem bramki  w przeciwnym niż wejście kierunku. System ten pozwala na awaryjne otworzenie bramki pod odpowiednim naporem siły pomimo działającej blokady.
Bramka mocowana do podłoża.

bramka portaeradar2s

INDEKS:

NAZWA WYROBU POKRYCIE INDEKS
Bramka elektroniczna Porta’e Radar chrom 07A001

all rights reserved