menu produktypl menu wozki sklep menu wozki spec menu wozki transp menu parking menu bramki menu kontenery menu stoly menu obudowy menu wypospec menu wypreg menu regaly

Aktualności

Fundusze unijne

logo rpo glowne

Damix wziął udział w konkursie w ramach poddziałania 5.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi.

Damix od początku istnienia współpracuje z Zespołem Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. W trzech klasach przygotowuje uczniów do zawodu. W okresie 10 lat Damix wykształcił ponad 300 uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu zakończyło się dla nas sukcesem. W dniu 30 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie mające na celu realizację projektu pod nazwą "Zwiększenie o 50% mocy produkcyjnych Damix Sp. z o.o. w produkcji wózków sklepowych" Nr  RPKP.05.02.02-04-049/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie Konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

INFORMACJA O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA