ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS !

Close
Open Popup

 

logo rpo glowne

Damix wziął udział w konkursie w ramach poddziałania 5.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi.

Damix od początku istnienia współpracuje z Zespołem Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. W trzech klasach przygotowuje uczniów do zawodu. W okresie 10 lat Damix wykształcił ponad 300 uczniów.

Rozstrzygnięcie konkursu zakończyło się dla nas sukcesem. W dniu 30 czerwca br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie mające na celu realizację projektu pod nazwą "Zwiększenie o 50% mocy produkcyjnych Damix Sp. z o.o. w produkcji wózków sklepowych" Nr RPKP.05.02.02-04-049/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie Konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Działanie 1: Oprogramowanie do projektowania 3d oraz sprzęt komputerowy do jego obsługi

Działanie 2: Zakup stanowiska zrobotyzowanego, zakup stanowisk zgrzewalniczych, zakup wózków widłowych.

Zakup stanowisk zgrzewalczniczych

Zakup stanowiska zrobotyzowanego

Zakup wózków widłowych

Działanie 3  Zakup nowej 1 szt. gietarki do drutu 3d.

Działanie 4 Zakup 1 szt. nowej prościarko-ucinarki oraz fazowarki lub prościarko-ucinarko-fazowarki 

Działanie 5 Stanowisko laserowe do cięcia blach

   

FaLang translation system by Faboba